За нас


Зелени Редизайнери

Да спасим природата започвайки с модата!


Проектът “Зелени РеДизайнери се зароди от желанието ни да преобърнем представата на младите хора за модната индустрия. Проблемите, свързани с всекидневното произвеждане и изхвърляне на тонове дрехи, оказват негативно влияние върху природата. Затова е изключително важно за всички хора да бъдат информирани,  а за младите - да бъдат подготвени с методи за справяне с екологичните проблеми, произхождащи от бързата мода.

Стремим се да насочим вниманието на младите хора към проблемите,но и също да ги стимулираме да се грижат, поправят, преоразмеряват и усъвършенстват дрехите си, а не да ги превръщат в поредния отпадък. Желаем да представим идеи и възможности за рециклиране на техните стари дрехи и да възпитаме у тях разбирането, че текстилът е ценен ресурс, който трябва да мислим как да преизползваме. Наред с това целим да развием у тях устойчиво мислене, в което опазването на околната среда е приоритет.

Инициатор и координатор на проекта е Фондация "Подобри", като той се реализира в сътрудничество със сдружение “Общество 528".

Проект ” Зелени Редизайнери” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност”, Договор номер – 2022-3-BG01-ESC30-SOL-000103034. Център за развитие на човешките ресурси.

 

 Екип на проекта


 
 

Петър Бодуров

Ръководител на проекта


Моника Стефанова

Координатор


Пламена Стоянова

Ментор и обучител


Ренета Цонева

ПР


Анна Миткова

Дизайнер


Айча Мехмед

Доброволец


Валентина Стоянова

Доброволец